Reference - Zelená úsporám

RD Bohutín Novostavba

NOVOSTAVBA PASIVNÍHO DOMU

Místo: Bohutín
Rok: 2013
Konstrukce: Keramické tvárnice, ŽB prefa strop, vaznicový krov
Technologie: TČ vzduch-voda, rekuperační jednotka
Dotace: 400 000,- Kč

Návrh zateplení konstrukcí na obálce budovy, návrh systému vytápění a přípravy TV.  Zpracování projektu a energetického posudku pro dotační program Nová zelená úsporám.