PENB

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie (a tedy i nákladů) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi či pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.
Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné i bytové domy i pro budovy v sektoru služeb a výroby. Pozor, průkaz energetické náročnosti budovy není energetický štítek. Energetický štítek budovy je ale v podstatě součástí průkazu energetické náročnosti budovy.

POVINNOST ZPRACOVÁNÍ PENB
Dokument ke stažení o povinnosti zpracování průkazu

RODINNÉ DOMY

 • Novostavba rodinného domu po 1.1.2013.
 • Přístavba nebo renovace rodinného domu po 1.1.2013, která zvětší energeticky vztažnou plochu budovy o 25% .
 • Prodej či pronájem rodinného domu po 1.1.2013.

BYTOVÉ DOMY

 • Novostavba bytového domu po 1.1.2013.
 • Přístavba bytového domu po 1.1.2013, která zvětší energeticky vztažnou plochu budovy o 25% .
 • Renovace více jak 25% obálky stávajícího bytového domu nad 1000m2 energeticky vztažné plochy.
 • Stávající bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1500m2 (povinnost PENB od 2015).
 • Stávající bytový dům s energeticky vztažnou plochou nad 1000m2 (povinnost PENB od 2017).
 • Stávající bytový dům s energeticky vztažnou plochou do 1000m2 (povinnost PENB od 2019).
 • Prodej či pronájem celé budovy  po 1.1.2013.
 • Prodej či pronájem jednotlivého bytu (kromě družstevního) – PENB budovy nebo tři roční spotřeby energií.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

 • Stejné požadavky jako u bytových domů. 

VEŘEJNÉ BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM STÁTNÍ MOCI

 • Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 500m2 (povinnost PENB od 1.7.2013)
 • Budova s energeticky vztažnou plochou větší než 250m2 (povinnost PENB od 1.7.2015)

PENB VZOR

PROČ PENB

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze – při typickém užívání – odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat “zajíce v pytli” – tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.

PENB obsahuje nově i modrou škálu, která zobrazuje míru vlivu provozu budovy na životní prostředí. Tato stupnice zobrazuje tedy nejen energetickou efektivitu budovy, ale též zohledňuje, jak moc šetrné palivo je využíváno. Tedy například vytápění elektřinou má v ČR velmi vysoký negativní dopad na životní prostředí, naopak vytápění biomasou má dopad minimální. Nejnižší negativní dopad je vyjádřen opět třídou A, nejvyšší negativní dopad pak třídou G.

ZPRACOVÁNÍ

Nabízíme zpracování průkazu energetické náročnosti budovy v nejkratší možné době a v nejlepší kvalitě. Máme bohaté a zkušenosti z mnoha realizací a projektů v oblasti energetiky. S klientem prokonzultujeme stávající vyhodnocení domu a jsme schopni v případě zájmu navrhnout úsporná opatření.

PODKLADY

Pro zpracování PENB je potřebná projektová dokumentace k objektu , ze které bude patrné tvarové uspořádání objektu, skladby všech obalových konstrukcí (stěny, podlahy, střecha apod.), dále popis výplní otvorů (okna, střešní okna, dveře, vrata apod.). Jedná se zejména o půdorysy jednotlivých podlaží, řez objektem, technická zpráva s popisem konstrukcí a fotodokumentace stavby. Dále je potřeba znát technické zařízení budovy s popisem způsobu vytápění a ohřevu teplé vody, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných  zásobníků v litrech). Popis větrací jednotky s rekuperací vzduchu pokud je instalována.

PROČ PENB

 

Pokud zájemce touto dokumentací nedisponuje, objekt zaměříme a zpracujeme si potřebné podklady pro výpočet PENB.

CENA

Rodinné
domy

od 3.490 Kč

Bytové
domy

od 10.900 Kč

Komerční
objekty

od 21.490 Kč

Odeslat poptávku