Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

O NÁS

Zabýváme se a specializujeme se na dotační program Nová zelená úsporám.  Od prvního vyhlášení zelené úsporám jsme zvládli vyřídit více jak sto projektů s kladným vyřízením a vyplacením dotace ve všech dotačních kategorií programu.  Zabýváme se jak rekonstrukcemi stávajících domů s důrazem na zlepšení tepelně technických vlastností domu, tak i  návrhem novostaveb pasivních domů vč. návrhu vhodné technologie domu.  Před samotným projektem s klientem před realizací opatření důkladně probereme jaké jsou možnosti dosáhnutí úspor v souvislosti s výši dotace z dotačního fondu. Po vypracování odborného posudku také dle dohody administrativně vyřídíme dotaci programu až do samotného vyplacení peněz na účet klienta.

CÍLE PROGRAMU

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Žadateli a příjemci podpory mohou být pouze vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

ZATEPLENÍ DOMU

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V této oblasti podpory jsou podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, mj. zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí a výměna výplní stavebních otvorů. Podpora v této oblasti může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na rodinných domech, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

A.1. Hladina 1 – dotace 30% z celkových způsobilých nákladů

A.2. Hladina 2 – dotace 40% z celkových způsobilých nákladů

A.3. Hladina 3 – dotace 55% z celkových způsobilých nákladů

A.4. Dotace na zpracování odborného posudku pro podoblast podpory A – dotace 20 000 Kč

A.5. Dotace na zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro podoblast podpory A – dotace 5 000 Kč

PASIVNÍ DŮM

 1. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V této oblasti je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.

B.1. Hladina 1 – dotace 400 000 Kč

B.2. Hladina 2 – dotace 550 000 Kč

B.3. Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy  35 000 Kč

VÝMĚNA ZDROJE NA VYTÁPĚNÍ

C. Efektivní využití zdrojů energie
V této oblasti jsou podporována opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.

Podmínkou pro poskytnutí dotace v této oblasti podpory je závazek žadatele provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto Programu po celou dobu udržitelnosti nebo jej vyměnit za zařízení stejného typu, které splní alespoň podmínky Programu platné v době podání žádosti.

C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A – zateplení domu)

 • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva – dotace 50 000Kč *
 • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – dotace 100 000Kč *
 • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem – dotace 50 000Kč *
 • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva – dotace 50 000Kč *
 • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda – dotace 100 000Kč *
 • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země – voda – dotace 100 000Kč *
 • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda – dotace 100 000Kč *
 • C.1.8. Plynové kondenzační kotle – dotace 180 000Kč *

* maximální míra podpory 75% z celkových způsobilých výdajů

C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A – zateplení domu)

 • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva dotace 40 000Kč *
 • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva dotace 80 000Kč *
 • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem dotace 40 000Kč *
 • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva max. dotace 40 000Kč *
 • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda – voda dotace 80 000Kč *
 • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země – voda dotace 80 000Kč *
 • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch – voda dotace 60 000Kč *
 • C.2.8. Plynové kondenzační kotle dotace 15 000Kč *

* maximální míra podpory 55% z celkových způsobilých výdajů

Dotace na zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2. dotace 5 000Kč


INSTALACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ

C.3. Instalace termických solárních systémů

V této podoblasti je podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

 • C.3.1. Solární systém pro přípravu teplé vody – dotace 35 000Kč *
 • C.3.2. Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění – dotace 50 000Kč *
 • C.3.3. Kombinační bonus za současnou realizaci vybraných opatření – dotace 10 000Kč

* maximální míra podpory 40% z celkových způsobilých výdajů

Dotace na zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3. dotace 5 000Kč


INSTALACE  REKUPERAČNÍ JEDNOTKY

C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory:
A) – dotace 100 000 Kč *

* maximální míra podpory 75% z celkových způsobilých výdajů 


DOTACE NA PROJEKT A STAVEBNÍ DOZOR
Program NZÚ podporuje formou dotace zpracování odborného posudku a technický dozor stavebníka.

VZOROVÝ VÝPOČET DOTACE ke stažení.

REFERENCE

 

Odeslat poptávku